Dödsbo säljes i Stockholm – en utförlig guide

02 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att sälja ett dödsbo i Stockholm kan vara en komplex och emotionellt laddad process. För många är det en nödvändighet efter en älskad persons bortgång, och det kan vara svårt att veta var man ska börja. I denna artikel kommer vi att dyka djupt in i vad det innebär att sälja dödsbo i Stockholm, vilka steg som är involverade, vilka juridiska och praktiska överväganden som behöver göras, samt hur man kan navigera genom processen med så lite stress som möjligt.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är de tillgångar och skulder som en person lämnar efter sig vid sin död. Det omfattar allt från fastigheter, lösöre, värdepapper, och bankkonton till skulder och andra förpliktelser. Dödsboet måste hanteras och avvecklas enligt lag, vilket ofta innebär en process där de efterlevande måste fatta beslut om försäljning av tillgångar, betalning av skulder och fördelning av kvarvarande medel enligt den avlidnes testamente eller enligt arvsrätten om inget testamente finns.

Varför sälja ett dödsbo i Stockholm?

Det finns flera skäl till varför ett dödsbo i Stockholm kan behöva säljas:

 1. Fördelning av arvet: Ofta behöver dödsboets tillgångar säljas för att kunna fördelas mellan arvingarna. Detta kan vara särskilt fallet om dödsboet huvudsakligen består av fast egendom, som en bostad.
 2. Skulder: Dödsboets skulder måste betalas innan några tillgångar kan fördelas. För att betala dessa skulder kan det vara nödvändigt att sälja vissa eller alla tillgångar i dödsboet.
 3. Underhåll: Att behålla fastigheter eller andra tillgångar kan vara dyrt och komplicerat. Genom att sälja tillgångarna kan arvingarna undvika dessa kostnader och den administrativa bördan.

Dödsbo köpes

Juridiska aspekter när dödsbo säljes

När dödsbo säljes Stockholm måste man följa vissa juridiska procedurer:

 • Bouppteckning: Detta är en formell inventering av dödsboets tillgångar och skulder som måste göras inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen lämnas sedan in till Skatteverket.
 • Arvskifte: Efter att bouppteckningen är klar och godkänd, måste arvet fördelas. Om det finns ett testamente, sker detta enligt testamentet. Om inget testamente finns, sker fördelningen enligt den svenska arvsordningen.
 • Försäljning av tillgångar: Om tillgångar behöver säljas, är det viktigt att detta görs på ett rättvist sätt. Ofta kan det vara bra att ta hjälp av professionella värderare och mäklare för att säkerställa att man får ett korrekt marknadsvärde för tillgångarna.

Praktiska steg för att sälja ett dödsbo

Inventera tillgångar och skulder

Det första steget i processen är att få en klar bild över alla tillgångar och skulder som ingår i dödsboet. Detta inkluderar:

 • Fastigheter: Hus, lägenheter, sommarstugor, och annan fast egendom.
 • Lösöre: Möbler, konst, smycken, och andra personliga föremål.
 • Finansiella tillgångar: Bankkonton, aktier, obligationer, och andra investeringar.
 • Skulder: Lån, kreditkortsskulder, och andra finansiella förpliktelser.

Värdering av tillgångar

För att kunna sälja dödsboets tillgångar till ett rättvist pris, är det viktigt att få dem värderade. Detta kan göras av professionella värderare eller mäklare. Värderingen ger en uppfattning om vad man kan förvänta sig att få vid en försäljning och är också nödvändig för bouppteckningen.

Annonsering och försäljning

När tillgångarna är värderade, är nästa steg att annonsera dem till försäljning. Detta kan göras på olika sätt beroende på typen av tillgång:

 • Fastigheter: Försäljningen av fastigheter sker oftast genom en fastighetsmäklare som kan hjälpa till med att hitta köpare och förhandla om priset.
 • Lösöre: Möbler och andra föremål kan säljas genom auktioner, loppmarknader, eller genom direktförsäljning via annonser.
 • Finansiella tillgångar: Aktier och andra värdepapper kan säljas genom en bank eller en mäklare.

Fördelning av medel

Efter att tillgångarna har sålts och skulderna har betalats, kan de kvarvarande medlen fördelas mellan arvingarna. Detta görs enligt testamentet eller arvsrätten.

Fler nyheter