Flytta hus på tomten: En guide till olika metoder och deras fördelar och nackdelar

29 september 2023
Jon Larsson

Flytta hus på tomten – En översikt

Att flytta ett hus på tomten kan vara ett bra alternativ för privatpersoner som vill ändra sin boende situation utan att behöva bygga om eller köpa ett nytt hus. Det är en process där ett befintligt hus fysiskt flyttas från en plats till en annan på tomten. I denna artikel kommer vi att ge en grundlig översikt över detta ämne, inklusive olika metoder, populära typer av husflyttningar och historiska för- och nackdelar.

Vad är ”flytta hus på tomten”?

handyman

Att flytta ett hus på tomten är en metod där man lyfter upp ett helt hus och transporterar det till en annan plats på samma tomt. Det är en populär metod bland privatpersoner som inte vill riva sitt befintliga hus och bygga nytt, men ändå vill ha förändring i sin boendemiljö. Genom att flytta huset kan man ändra platsen på huset på tomten, vilket kan ge en bättre orientering i förhållande till sol, utsikt eller andra faktorer.

Det finns olika typer av husflyttningar, inklusive att flytta ett hus inom samma tomt, att flytta ett hus från en tomt till en annan och rent av att transportera ett hus över långa avstånd. Flytta hus inom samma tomt är vanligast och innebär att huset lyfts upp och placeras på en ny plats på tomten.

Populära typer av husflyttningar

Det finns flera populära metoder för att flytta hus på tomten:

1. Kranflyttning: Denna metod innefattar användningen av en kran för att lyfta upp huset och placera det på en ny plats på tomten. Detta är vanligtvis den mest kostnadseffektiva metoden, särskilt om avståndet mellan de två platserna är relativt kort.

2. Hydraulisk lyftning: Genom att använda hydrauliska domkrafter kan huset lyftas upp och transporteras till en ny plats på tomten. Detta är en mer flexibel metod som gör det möjligt att flytta huset vertikalt och horisontellt. Det kan vara särskilt användbart om man behöver flytta huset över hinder som träd eller staket.

3. Glidning: Denna metod innebär att man placerar huset på rullbrädor eller långa stålbanor och ”glider” det till sin nya plats. Detta är vanligtvis den mest kostsamma metoden, men det kan vara fördelaktigt om man behöver flytta huset längre bort på tomten eller över ojämn terräng.

Kvantitativa mätningar om ”flytta hus på tomten”

Det är inte lätt att hitta exakta kvantitativa mätningar om flytta hus på tomten, eftersom det är en relativt ovanlig praktik och resultaten kan skilja sig beroende på olika faktorer. Men en grov uppskattning är att kostnaden för att flytta ett hus inom samma tomt kan vara mellan 10% och 30% av kostnaden för att bygga nytt, beroende på husets storlek och vilken metod som används.

Skillnader mellan olika husflyttningar

De olika metoderna för att flytta hus på tomten skiljer sig åt på flera sätt:

– Kostnad: Kranflyttning är oftast den billigaste metoden, medan glidning kan vara den dyraste.

– Flexibilitet: Hydraulisk lyftning kan vara den mest flexibla metoden, då den möjliggör både vertikal och horisontell förflyttning av huset.

– Avstånd: Om avståndet mellan de två platserna är relativt kort kan kranflyttning vara det bästa alternativet. Om avståndet är längre kan glidning vara mer lämpligt.

Historiska för- och nackdelar med ”flytta hus på tomten”

Historiskt sett har flytta hus på tomten varit ett sätt för privatpersoner att anpassa sitt boende efter förändrade behov och preferenser. En fördel med metoden är att man inte behöver riva och bygga nytt, vilket kan vara både tids- och kostnadskrävande. Istället kan man enkelt flytta sitt befintliga hus till en ny plats på tomten.

En nackdel med flytta hus på tomten är att det är en komplicerad och specialiserad process som kräver erfarenhet och kunskap. Det är viktigt att anlita professionella husflyttare för att säkerställa att flytten sker på ett säkert och effektivt sätt. Kostnaden för att flytta huset kan också vara hög, särskilt om det behövs särskilda anpassningar för att navigera hinder eller ojämn terräng.Sammanfattningsvis kan flytta hus på tomten vara ett alternativ för privatpersoner som vill ändra sin boendesituation utan att behöva bygga om eller köpa nytt. Det finns olika metoder för att flytta hus, såsom kranflyttning, hydraulisk lyftning och glidning. Varje metod har sina egna fördelar och nackdelar som bör övervägas vid beslutet att flytta huset. Det är viktigt att anlita professionella husflyttare för att säkerställa en säker och framgångsrik flytt.

FAQ

Vad är fördelen med att flytta hus på tomten istället för att bygga nytt?

Att flytta hus på tomten kan vara fördelaktigt eftersom det sparar tid och pengar jämfört med att riva och bygga ett nytt hus. Du kan behålla ditt befintliga hus och bara ändra dess plats på tomten, vilket kan ge en bättre orientering eller utnyttjande av sol och utsikt.

Vad är kostnaden för att flytta ett hus på tomten?

Kostnaden för att flytta ett hus på tomten varierar beroende på husets storlek, metoden som används och avståndet som huset ska flyttas. En grov uppskattning är att kostnaden kan vara mellan 10% och 30% av kostnaden för att bygga nytt. Det är viktigt att få en offert från professionella husflyttare för att få en mer exakt uppskattning.

Vilka är de vanligaste metoderna för att flytta hus på tomten?

De vanligaste metoderna är kranflyttning, hydraulisk lyftning och glidning. Kranflyttning använder en kran för att lyfta upp huset och placera det på en ny plats på tomten. Hydraulisk lyftning använder hydrauliska domkrafter för att lyfta och transportera huset vertikalt och horisontellt. Glidning använder rullbrädor eller stålbanor för att förflytta huset till sin nya plats.

Fler nyheter