Relining i Stockholm: En modern lösning för äldre rörsystem

02 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

I takt med att stadens fastigheter åldras växer behovet av effektiva metoder för att underhålla och renovera dess vitala funktioner. I Stockholm, där historiska byggnader står sida vid sida med modern arkitektur, är relining en av de mest kostnadseffektiva och minst ingripande metoderna för att förlänga livet på gammal rörinfrastruktur. Denna artikel utforskar relining som teknik, dess fördelar, process, samt varför Stockholms fastighetsägare väljer denna metod.

Vad är relining och varför är det relevant i Stockholm?

Relining Stockholm är en teknik för att renovera avloppsrör inifrån utan att behöva gräva. Denna metod är särskilt relevant i Stockholm där många byggnader och rörsystem är gamla och där traditionellt rörbyte skulle innebära omfattande grävarbeten som kan störa trafiken, skada gamla byggnadsstrukturer och vara tidskrävande. Med relining införs en ny rör-in-i-rör-lösning som härdas på plats och skapar en ny, slät och hållbar yta inuti det befintliga röret. Denna process är snabbare, mer kostnadseffektiv och mindre störande än traditionella metoder och är därför en attraktiv lösning för många fastighetsägare i Stockholm.

relining stockholm

Fördelarna med relining

En av de stora fördelarna med relining är att det är en mycket mindre invasiv process än konventionellt rörbyte. Fastighetens invånare eller användare kan oftast fortsätta med sina dagliga rutiner utan störningar eftersom arbetet sker inuti de existerande rören. Detta eliminerar också behovet av att gräva upp gator eller trädgårdar, vilket minskar de externa omkostnaderna betydligt. En annan fördel är reliningens livslängd. De nya rören som skapas inuti de gamla är tåliga och kan motstå korrosion och andra former av slitage upp till 50 år. Detta gör relining till en långsiktig lösning som även är fördelaktig ur ett miljöperspektiv då mindre avfall genereras jämfört med fullständigt rörbyte.

Reliningprocessen – steg för steg

För att genomföra en relining i Stockholm krävs det först en noggrann inspektion av de befintliga rören. Ofta används kameror som kan köras igenom systemet för att identifiera eventuella skador. När detta är klart rengörs rören ordentligt för att säkerställa att det nya rörmaterialet får optimal vidhäftning. Nästa steg är själva reliningen. Ett flexibelt rör, ofta tillverkat av en speciell typ av plast som epoxy, förs in i det skadade röret. Dessa rör kan formas efter de existerande rörens konturer och förseglas sedan för att härda. När härdningsprocessen är komplett har ett helt nytt rör bildats inuti det gamla. Slutligen görs en efterkontroll för att säkerställa att reliningen har varit framgångsrik. Denna inspektion verifierar att röret är tätt och att det inte finns några hinder eller defekter. Efter detta kan rörsystemet åter tas i bruk med förnyad funktion och livslängd.

Fler nyheter