OVK-besiktning i Stockholm: En nödvändighet för varje fastighet

16 november 2023
Renate Degerth

editorial

Att äga eller vara ansvarig för en fastighet innebär en mängd olika ansvarsområden, däribland att se till att ventilationssystemet fungerar korrekt. Både för att uppfylla lagkrav, men likaså för att skapa en säker och hälsosam miljö för de som bor, arbetar eller på något sätt använder din lokal. En regelbunden OVK-besiktning är ett viktigt steg i denna processen. Speciellt i en stad som Stockholm där befolkningstätheten är hög.

Vad är en OVK-besiktning?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll som alla fastighetsägare eller-fastighetsansvariga måste genomföra med regelbundna intervall. Syftet med denna kontroll är att se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att inomhusmiljön uppfyller rådande riktlinjer föreskrivna av Folkhälsomyndigheten och Boverket. Det är inte bara en fråga om lagkrav, en välfungerande ventilation är viktig för alla som utnyttjar byggnaden. Den spelar en viktig roll för att upprätthålla inomhusklimatet och därmed påverka människors välbefinnande och produktivitet.

tryckluftsverktyg

Varför är en OVK-besiktning speciellt viktigt i Stockholm?

I tätbefolkade städer som Stockholm har fastighetsägare ett särskilt ansvar för att säkerställa att deras byggnader är säkra och hälsosamma platser att leva och arbeta på. En välgjord OVK-besiktning bidrar inte bara till en bättre inomhusmiljö, utan också till en mer hållbar stad. Ett effektivt ventilationssystem minskar energiförbrukningen och bidrar till mindre utsläpp. I en storstad som Stockholm, där luftkvaliteten kan vara ett problem, är effektiva och väl fungerande ventilationssystem ännu mer nödvändigt.

Hitta en expert på OVK-besiktning i Stockholm

För att vara på den säkra sidan och slippa krångla med potentiella problem som kan uppstå med oregelbunden eller felaktig OVK-besiktning, bör du anlita en auktoriserad part som har erforderhet och kunskaper inom området. Ett sådant företag är Scandvik, specialister på ventilation med lång erfarenhet av OVK-besiktningar. Hos Scandvik tar de hand om allt som rör ventilation och inomhusklimat, från installation till kontinuerlig uppföljning och besiktning. Oavsett om du äger eller förvaltar ett kontor, ett bostadshus, en skola eller någon annan typ av fastighet, är det professionella teamet på Scandvik redo att hjälpa till med din OVK-besiktning i Stockholm. Med deras hjälp kan du vara säker på att du uppfyller dina lagstadgade skyldigheter samtidigt som du skapar en hälsosam miljö för dina hyresgäster. För mer information, besök https://scandvik.se/.

Fler nyheter